d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aمنوچهر پرسید 1 سال قبل
سلام و عرض ادب. می خواستم ببینم رای اعاده دادرسی را میتوان شکست یا خیر؟ اگر می شود به چه صورت است؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام آراء صادره نسبت به اعاده دادرسی قطعی بوده و قابل اعتراض نمی باشد.

فهرست