اطلاع دادن یه کسب کار تجاری در مکان مسکونی چ راهکاری است؟دسته بندی: پرسش های اسناد تجاریاطلاع دادن یه کسب کار تجاری در مکان مسکونی چ راهکاری است؟
کامران پاکزاد پرسیده شده در 3 ماه پیش
ایا یه مغازه تجاری حق کسب در محله مسکونی را دارد؟اطلاع دادن یه کسب کار تجاری در مکان مسکونی چ راهکاری دارد؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 3 ماه پیش

سلام بله طبق کاربری ملک تجاری در محله مسکونی امکان فعالیت دارد و ایشان مرتکب جرم یا تخلفی نشده اند که شما بخواهید اطلاع دهید.

فهرست