d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aمرادی پرسید 1 سال قبل
سلام – بنده در یک شرکت خدماتی مشغول کار هستم و به خاطر کاری که دارم اکثرا روزهای جمعه هم باید سرکار برم در صورتی که معمولا روزهای جمعه روز تعطیل هست. میخواستم ببینم چقد برای روز جمعه به حقوق باید اضافه شود طبق قانون وزارت کار؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام – طبق ماده 62 قانون کار ، روز جمعه ، روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد می باشد. کارگرانی که به هرعنوان روزهای جمعه کار می کنند در مقابل عدم استفاده از تعطیلی روز جمعه 40 درصد اضافه بر مزد دریافت خواهند کرد.

فهرست