d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aشاد آبادی پرسید 1 سال قبل
سلام

میخواستم بدونم اگر نقصی در پروژه باشه که مربوط به مدارک فنی بوده باشه و الان که پروژه به من محول شده ، نیاز به اصلاح اون نقص باشه ، آیا من پیمانکار باید هزینه اصلاح مصالح رو پرداخت کنم یا اینکه این هزینه به عهده کارفرماست؟

1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

بر اساس بند ج ماده 32 شرایط عمومی پیمان ، در این مورد شما به عنوان پیمانکار نباید هزینه ای پرداخت نمایید

فهرست