d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aطاهری پرسید 1 سال قبل
با عرض سلام

پدر بنده به همراه دو تا برادر خود صاحب سه قطعه زمین کشاورزی جدا از هم در روستا هستند که حدود ۸۰ سال است که از آبی که خودشان یعنی اجدادشان استخراج کردن برای همان زمین های کشاورزی استفاده میکنند حالا چند نفر از اهالی روسختا با اعلام شکایت خواستار استفاده از منفعت آب برای زمین های که پایین تر از زمین های ما هستند را دارند مدارک از اهالی و شوراها و شهود هم تا حدودی داریم که اثبات کند ولی به خاطر اینکه با وکیل که ما گرفتیم دوستی دارند و حتی یک نفر از کارکنان دادگاه همان محل میباشند ترس از فرجام کار داریم …ممنون میشم اگه راهنمایی کنید؟

1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام مدعیان باید ثابت کنند نسبت به چاه های احداثی حق آبه دارند

فهرست