d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aشاهنده پرسید 1 سال قبل
سلام و درود. بنده چند سال پیش به جرم حمل مواد مخدر به حبس رفتم. بنده اون سال از عفو مشروط استفاده کردم. چند سال بعد هم دوباره به همین جرم من رو گرفتن و قاضی 5 سال حبس برای من برید. این بار یک آقایی به من گفت که از عفو مشروط استفاده کن و بقیه رو هم تعلیق کن. میخواستم ببینم آیا میشه دوبار از عفو مشروط استفاده کرد؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام خیر نمی توانید.

فهرست