d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aصیادی پرسید 1 سال قبل
سلام. من چطور میتونم املاکی که به نام همسرم هست رو استعلام بگیرم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام؛ استعلام باید به تقاضای مالک یا به دستور دادگاه باشد.

فهرست