d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aکریمی پرسید 1 سال قبل
سلام. سوالی داشتم ممنون میشم راهنمایی بفرمائید. بنده قرارداد پیمانکاری با شرکت آب و برق منطقه ای استان تهران منعقد نمودم که طی آن اجرای عملیات ساختمانی و تاسیساتی طرح آبرسانی خط لوله را به عهده داشتم و دو فقره ضمانت نامه از من گرفته شد. کار را انجام دادیم و تحویل موقت دادیم. کل نواقص کار کمتر از 30 درصد قرارداد تشخیص داده شد بخشی از نواقص را ما بر طرف کردیم بخشی دیگر را که مربوط به شرکت پیمانکاری دیگری بود انجام ندادند. کارفرما هم از آزادسازی و استرداد ضمانت نامه ها امتناع می نماید ما چه کاری در این زمینه می توانیم انجام دهیم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

باسلام. شما باید دادخواستی تحت عنوان الزام کارفرما به آزادسازی دو دفقره ضمانت نامه ارائه دهید و چنانچه تاکنون نسبت به ضبط و توقیف ضمانت نامه اقدام ننموده اند می توانید دستور موقت مبنی بر منع پرداخت ضمانت نامه هم تقاضا نمائید. موضوع دعوای شما به کارشناسی ارجاع می گردد در صورت تائید کارشناسی مبنی بر انجام تعهدات از سوی شما رای بر آزادسازی ضمانت نامه ها صادر می گردد.

فهرست