اخوان پرسید 2 سال قبل
سلام. مدتی پیش به علت مشکلات مالی همسرم خانه را ترک کرد و جهیزیه خود را نیز برد، با برطرف شدن مشکلات ، در حال حاضر مجددا به منزل بازگشته ولی پدر ایشان اجازه بازگرداندن جهزیه را نمیدهد ، بخشی از جهیزیه در منزل پدر ایشان و بخشی در یک انبار تجاری میباشد، آیا لوازم جهیزیه متعلق به زن میباشد یا پدر ایشان؟ و چگونه میتوان اقدام قضایی انجام داد؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

با سلام طبق قانون مدنی آوردن جهیزیه جزء وظایف زن نمی باشد و مرد می بایست خانه و لوازم زندگی را فراهم نماید بنابراین نمی توانید پدر ایشان را ملزم به استرداد جهیزیه نمایید.