d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aشاه محمدی پرسید 1 سال قبل
با سلام. من 10 ماه است که از زندان آزاد شده ام، اما ابلاغیه های بنده همچنان به اوین ارسال می شد. اما الآن که به سامانه ی ثنای خودم نگاه می کنم میبینیم زمان آنها گذشته است. چکار می توانم بکنم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام و وقت بخیر. طبق تعریفی که از اقامتگاه در ماده 1002 قانون مدنی شده، زندان شامل مصادیق آن نمی شود و زندان را نمی توان محل اقامت محسوب کرد. در ماده 108 آئین دادرسی مدنی هم البته به نکته ای اشاره شده که ابلاغ در محل اقامت اصحاب دعوی به عمل آمده باشد که به آن سابقه ابلاغ می گویند. پس در غیر محل اقامت قانونی سابقه ابلاغ محسوب نمی شود.

فهرست