پیروز پرسید 2 سال قبل
پرونده ای در سازمان تعزیرات حکومتی دارم که نیازمند کارشناسی می باشد آیا سازمان تعزیرات میتونه من رو در جهت کارشناس به دادگستری ارجاع دهد ؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

بله می تواند