پیروز پرسید 2 ماه قبل
پرونده ای در سازمان تعزیرات حکومتی دارم که نیازمند کارشناسی می باشد آیا سازمان تعزیرات میتونه من رو در جهت کارشناس به دادگستری ارجاع دهد ؟
1 پاسخ
مدیریت کارمند پاسخ داد 2 ماه قبل

بله می تواند

فهرست