d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aشکوری پرسید 1 سال قبل
سلام و درود خدمت شما عزیزان زحمتکش. در پرونده حقوقی رای دادگاه بدوی توسط دادگاه تجدید نظر رد شده است. آیا پرونده به دادگاه هم عرض بدوی فرستاده میشود؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام بستگی داردکه رای به چه صورت صادر شده باشد در برخی موارد رای نقض و جهت رسیدگی ماهوی به شعبه بدوی ارجاع می گردد در برخی موارد نیز رای صادره را نقض و رای مقتضی صادر می نمایند.

فهرست