شکوری پرسید 2 سال قبل
سلام و درود خدمت شما عزیزان زحمتکش. در پرونده حقوقی رای دادگاه بدوی توسط دادگاه تجدید نظر رد شده است. آیا پرونده به دادگاه هم عرض بدوی فرستاده میشود؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

سلام بستگی داردکه رای به چه صورت صادر شده باشد در برخی موارد رای نقض و جهت رسیدگی ماهوی به شعبه بدوی ارجاع می گردد در برخی موارد نیز رای صادره را نقض و رای مقتضی صادر می نمایند.