شهین پرسیده شده در 1 هفته پیش
باسلام

برادرم با پدرم خانه ای خریده که سه دونگ آن به نام او می باشد آیا از سه دونگ بقیه ارث می برد ؟

تگ های سوال:
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 6 روز پیش

در صورتی که سند مالکیت به نام برادرتان نیز باشد ،برادرتان نیز ارث می برد .

فهرست