شهین پرسید 2 سال قبل
باسلامبرادرم با پدرم خانه ای خریده که سه دونگ آن به نام او می باشد آیا از سه دونگ بقیه ارث می برد ؟
برچسب های سوال:
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

در صورتی که سند مالکیت به نام برادرتان نیز باشد ،برادرتان نیز ارث می برد .