پگاه پرسید 2 ماه قبل
با سلام

آیا فرزند از مهریه مادر ارث می برد و بعد از فوت مادر می تواند آن را مطالبه نماید

1 پاسخ
مدیریت کارمند پاسخ داد 2 ماه قبل

بله

فهرست