حاکمی پرسید 2 سال قبل

به دلیل بیماری از همسرم جدا شدم و اکنون همسرم فوت نموده است آیا از اموال او ارث می برم ؟

1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

بله تحت شرایطی از اموال او ارث می برید .