حاکمی پرسید 2 ماه قبل

به دلیل بیماری از همسرم جدا شدم و اکنون همسرم فوت نموده است آیا از اموال او ارث می برم ؟

1 پاسخ
مدیریت کارمند پاسخ داد 2 ماه قبل

بله تحت شرایطی از اموال او ارث می برید .

فهرست