خدابنده لو پرسیده شده در 3 ماه پیش
سلام مرجع صالح به رسیدگی جرم ارتشاء کجاست؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 3 ماه پیش

با سلام در صلاحیت دادگاه عمومی محل وقوع جرم می باشد.

فهرست