خدایاری پرسیده شده در 3 ماه پیش
باسلام. کارشناس رسمی دادگستری فیلم و عکس گرفته شده از درختان تخریب شده رو میتواند در گزارش و کارشناسی به آنها استناد و نسبت به برآورد خسارت اظهار نظر نماید؟ البته با توجه به اینکه اثری دیگه از اون درختا و باغ باقی نمونده.
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 3 ماه پیش

سلام گزارش کارشناسی باید مستند و مستدل باشد و تا حدود موضوع دعوا می توانید به فیلم و عکس نیز استناد کنید.

فهرست