ادعای مالکیت سازنده از بخشی از آپارتمان قولنامه ایدسته بندی: پرسش های دعاوی ملکیادعای مالکیت سازنده از بخشی از آپارتمان قولنامه ای
سید پرسید 2 سال قبل
سلام یک واحد آپارتمان را شامل پارکینگ مشاع و انباری به صورت قولنامه ای خریداری نموده ام .سازنده اولیه ملک در قسمت خرپشته اتاقی نیمه کاره احداث کرده بود .همچنین در قسمتی از فضای پارکینگ .مغازه ای احداث کرده .در پروانه ساخت ساختمان زیرزمین به عنوان مشاعات جهت تاسیسات و انباری طبقه همکف به عنوان پارکینگ و سه طبقه ساختمان قید شده.حالا سازنده ادعا میکنه مغازه و زیر زمین و قسمت نیمه کاره خرپشته برای اوست. راه کار برای خارج نمودن سازنده از ملک چیست؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

حسب مورد در کمیسیون ماده ۱۰۰ و یا دادگاه علیه سازنده اقامه شکایت نمایید