ادعای مالکیت سازنده از بخشی از آپارتمان قولنامه ایدسته بندی: پرسش های دعاوی ملکیادعای مالکیت سازنده از بخشی از آپارتمان قولنامه ای
d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aسید پرسید 12 ماه قبل
سلام یک واحد آپارتمان را شامل پارکینگ مشاع و انباری به صورت قولنامه ای خریداری نموده ام .سازنده اولیه ملک در قسمت خرپشته اتاقی نیمه کاره احداث کرده بود .همچنین در قسمتی از فضای پارکینگ .مغازه ای احداث کرده .در پروانه ساخت ساختمان زیرزمین به عنوان مشاعات جهت تاسیسات و انباری طبقه همکف به عنوان پارکینگ و سه طبقه ساختمان قید شده.حالا سازنده ادعا میکنه مغازه و زیر زمین و قسمت نیمه کاره خرپشته برای اوست. راه کار برای خارج نمودن سازنده از ملک چیست؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 12 ماه قبل

حسب مورد در کمیسیون ماده ۱۰۰ و یا دادگاه علیه سازنده اقامه شکایت نمایید

فهرست