پویایی پرسیده شده در 3 ماه پیش
• سلام مالک زمینی هستم و پروانه بهره‌برداری به نام ثالث است و بعد ۱۷ سال ثالث ادعای حقابه کرده و دادخواست دادن. باید چیکار کنم؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 3 ماه پیش

سلام. پرونده شما و نوع همکاری و قرارداد شما با ثالث باید بررسی شود. در صورت تمایل مدارک خود را ارسال کنید.

فهرست