d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aکمیلی پرسید 1 سال قبل
با سلام. اگر کسی ادعای اعسار از هزینه دادرسی کرده باشه و دادگاه هم این ادعا را پذیرفته باشه، بعدش خواهان در جلسه اول رسیدگی به اصل دعوی، افزایش خواسته بده، آیا برای افزایش خواسته نیز باید جداگانه ادعای اعسار از هزینه دادرسی بنماید یا همان اعسار اولیه قابل استفاده است؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

با سلام و وقت بخیر. طبق ماده 508 قانون آئین دادرسی مدنی، اعسار از هزینه های دادرسی در یک مرحله، در سایر مراحل هم قابل استناد هستش. پس منطقاً جواب سوال شما هم مثبت هستش و در دعوای افزایش خواسته هم موثر و قابل استناده

فهرست