سعیدی پرسیده شده در 1 ماه پیش
سلام وقتتون بخیر ما از بانک تسهیلات گرفتیم به اعتبار یک ملک به مساحت 200 متر، اکنون بانک برای آن اجراییه گرفته و دستور اجراییه هم صادر شده تا به مزایده بزاره آیا ما می توانیم اشتباه در صدور اجراییه را ادعا کنیم تا باطل شود آیا دادگاه ترتیب اثر می دهد
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 1 ماه پیش

بله دادگاهی که اجرائیه صادر کرده می تواند راساً به تشخیص خود و یا به درخواست هر یک ازطرفین به اقتضای مورد، اجرائیه بانک را باطل یا تصحیح نماید. در صورتیکه بر مبنای همان اجرائیه اشتباه، عملیات اجرایی آغاز شده باشد، دستور لغو آن را صادرو یا دستور استرداد مورد اجرا شده صادر می شود.

فهرست