d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aتورانی پرسید 1 سال قبل
سلام-بنده به مدت 4 ماه در شرکتی مشغول کار بودم و حقوق دریافتی بنده یک میلیون و پانصد هزار تومان بود که پایین تر از حقوق تصویب شده در اداره کار می باشد. در این مدت هیچ قراردادی با بنده برای کار بسته نشد و توافقات به صورت شفاهی بود. آیا می توانم بدون وجود قرارداد کتبی شکایت بکنم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام- بله می توانید شکایت کنید و ربطی به قرارداد کتبی ندارد و طبق واریزی هایی که برای شما شده می توانید ادعای خود را ثابت کنید.

فهرست