d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aرضا پرسید 11 ماه قبل
سلام. شخصی در شرکت ما در سمت مدیر عامل فعالیت می کرد که دو ماه پیش طبق روزنامه رسمی از سمت مدیر عاملی برکنار شده است الان ایشان در اداره کار طرح دعوا کرده. می خواستم ببینم چه کاری باید انجام دهیم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 11 ماه قبل

باسلام. طبق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره 666 ایشان نمی تواند از طریق اداره کار اقدام نماید و باید جهت مطالبه حقوق خود به مراجع قضایی مراجعه نماید.

فهرست