d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aصیادی پرسید 1 سال قبل
سلام- من برای استخدام در شرکتی فرم پر کردم و شرط استخدام رسمی این بود که باید 2 ماه به صورت آزمایشی براشون کار میکردم که در صورت نارضایتی کارفرما استخدام نمی شدم. بعد از گذشت 1 ماه کارفرما بنده رو از اونجا اخراج کرد. می خواستم ببینم می تونم برای یک ماه حق و حقوقی دریافت کنم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام- در صورتی که قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آموزشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه را قطع نماید ، کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود.

فهرست