d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aشاه محمدی پرسید 1 سال قبل
بنده در کارگاهی مشغول به کار بودم که بخش های تولیدی متفاوتی داشت. متاسفانه بنا به دلایلی اون بخشی که بنده فعالیت داشتم برای مدت 2 ماه تعطیل شد و بعد از 2 ماه راه اندازی شد. می خواستم بدونم آیا برای این دو ماه می توانم حق و حقوق خودم را دریافت کنم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام- اگر که شما قرارداد کار شما بر فرض مثال به مدت یک سال بوده باشد چون بعد این دو ماه باز فعالیت شما شروع شده ملزم به پرداخت حق و حقوق شما می باشند ولی در هر صورت چون کار شما بعد این مدت تعلیقی دوباره شروع شده ملزم به پرداخت حقوق شما می باشند.

فهرست