جوانی پرسید 2 ماه قبل
سلام. آپارتمان 8 طبقه ای هست که پایان کار ندارد آیا مالک هر واحد می تواند برای واحد های خود به صورت جداگانه و با رای دادگاه حقوقی پایان کار بگیرند؟
1 پاسخ
مدیریت کارمند پاسخ داد 2 ماه قبل

باسلام خیر اخذ پایان کار برای هر واحد مجزا بدون اخذ پایان کار و تهیه مفاصا حساب نسبت به کل ساختمان خلاف قانون است.

فهرست