d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aجوانی پرسید 1 سال قبل
سلام. آپارتمان 8 طبقه ای هست که پایان کار ندارد آیا مالک هر واحد می تواند برای واحد های خود به صورت جداگانه و با رای دادگاه حقوقی پایان کار بگیرند؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

باسلام خیر اخذ پایان کار برای هر واحد مجزا بدون اخذ پایان کار و تهیه مفاصا حساب نسبت به کل ساختمان خلاف قانون است.

فهرست