d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aشادابی پرسید 1 سال قبل
بنده کارمند بانک هستم و برای چند نفر با مدرک جعلی شغلی اقدام به اخذ وام نموده ام ، بانک از من شکایت به جهت کلاهبرداری نموده است اما اشخاص وام گیرنده اقساط خود را موعد تعیین شده پرداخت می نمایند علیه من چه شکایتی امکان پذیر می باشد ؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

کلاهبرداری نیازمند شرایطی می باشد . تخلف اداری محسوب می گردد اما مدارک شما نیازمند بررسی بیشتر می باشد .

فهرست