اخذ ضمانت نامه بانکی ضمن قرارداد حمل و نقلدسته بندی: پرسش های حمل و نقلاخذ ضمانت نامه بانکی ضمن قرارداد حمل و نقل
d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aنادری پرسید 1 سال قبل
آیا می توان ضمن قرارداد حمل و نقل از متصدی حمل و نقل ضمانت نامه بانکی دریافت کرد ؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

بله می توان

فهرست