اخذ ضمانت نامه بانکی ضمن قرارداد حمل و نقلدسته بندی: پرسش های حمل و نقلاخذ ضمانت نامه بانکی ضمن قرارداد حمل و نقل
نادری پرسید 2 ماه قبل
آیا می توان ضمن قرارداد حمل و نقل از متصدی حمل و نقل ضمانت نامه بانکی دریافت کرد ؟
1 پاسخ
مدیریت کارمند پاسخ داد 2 ماه قبل

بله می توان

فهرست