اخذ ضمانت نامه بانکی ضمن قرارداد حمل و نقلدسته بندی: پرسش های حمل و نقلاخذ ضمانت نامه بانکی ضمن قرارداد حمل و نقل
نادری پرسید 2 سال قبل
آیا می توان ضمن قرارداد حمل و نقل از متصدی حمل و نقل ضمانت نامه بانکی دریافت کرد ؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

بله می توان