d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aمقبلی پرسید 1 سال قبل
سلام بنده یک خانه 75 متری داریم که در حال ریزش است برای دریافت جواز 2 طبقه به شهرداری مراجعه کردم می گویند چون زیر 100 متر است جواز نمی دهیم آیا راهی بر اخذ جواز هست
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

با سلام بله باید دادخواست الزام به صدور پروانه ساخت را به دیوان عدالت اداری ارائه دهید .

فهرست