هانیه پرسید 2 ماه قبل
با سلام

در زمان عقد نکاح ، همسرم اختیار تعیین مهر را به من داده است ، به چه میزان حق تعیین مهر دارم ؟

1 پاسخ
مدیریت کارمند پاسخ داد 2 ماه قبل

بیش از مهرالمثل نمی توانید اقدام به تعیین مهر نمایید .

فهرست