مددی پرسید 2 ماه قبل
با سلام

از متولی موقوفه زمینی را اجاره کرده ایم و به من اجازه داده شده به هزینه خود در آن اعیانی احداث نمایم مشروط بر اینکه اعیانی مورد نظر در مالکیت موجر قرار بکیرد آیا شرط از نظر شرع و قانون صحیح می باشد ؟

1 پاسخ
مدیریت کارمند پاسخ داد 2 ماه قبل

شرط مذکور صحیح و لازم الاجرا می باشد

فهرست