d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aسیاوش پرسید 1 سال قبل
باسلام خدمت شما. شخصی دو فقره چک از طریق ثبت به اجرا گذاشته ولی چک دومی را به گیرنده بابت چک اول داده که باید چک اول را به صادرکننده عودت می‌داده ،وکیل ایشان توقف اجرا خواسته وباارجاع به کارشناسی جهت محاسبه بدهی صادر کننده چک محکوم به پرداخت شده و وجه چک‌ها از ثبت وصول شده, حال باتوجه به عدم استحقاق چک اول به نظرتون چه راهکاری از لحاظ حقوقی وکیفری وجود دارد؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

باسلام. با توجه به مبهم بودن سوال شما جهت راهنمایی دقیق تر با موسسه تماس حاصل فرمائید.

فهرست