رضا صمدی پرسید 2 سال قبل

با سلام و احترام

مهریه را به اجرا گذاشته ایم و ملک توقیف شده است لیکن بعلت دریافت وام مسکن ملک در رهن میباشد و تنها مبلغ سیصدهزارتومان از اقساط باقی مانده است حالا شوهر با علم باینکه اگر اقساط را پرداخت کند فک رهن صورت میگیرد و ملک به اجرا در خواهد امد از پرداخت اقساط خوداری می نماید . تمام مدارک ملک در دست مرد میباشد بانک پرداخت اقساط را توسط ما قبول نمیکند عنوان می کند که باید با حضور مالک بوده و فک فقط با حضور مرد و با دردست داشتن سند اقدام شود سوال اینست که ایا

1- چگونه اقدام به پرداخت بدهی بانک کنیم 2- بعداز پرداخت جهت فک رهن (باتوجه باینکه مرد مراجعه نمیکند و سند در دست خودش است) چکار باید کرد

3-اداره ثبت اسناد نامه ای جهت پرداخت بدهی توسط زن به بانک ارائه نمیکند 4- دفترخانه فقط حضور مالک (مرد) و ارائه سند را قبول میکند

1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

سلام دعوای الزام به فک رهن مطرح نمایید