سودابه پرسید 1 سال قبل
آیا پدر و مادر اجازه تنبیه فرزند خود را دارند ؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

بله اما نمی توانند خارج از حدود اذن تنبیه نمایند .