d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aخلیلی پرسید 1 سال قبل
سلام. میخواستم بدونم دختر 21 ساله ای که مجرد باشه برای خروج از ایران باید اجازه پدر داشته باشه؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام؛ خیر نیازی به اجازه نیست

فهرست