علیرضا پرسید 2 ماه قبل
با سلام

در قرارداد اجاره شرط کرده بودم مستاجر حق اجاره دادن به دیگری را ندارد اما مستاجر برخلاف توافق عمل نموده است چگونه می توانم از او شکایت کنم

1 پاسخ
مدیریت کارمند پاسخ داد 2 ماه قبل

می توانید نسبت به فسخ قراداد اجاره اقدام نمایید

فهرست