علی آجیلفروش پرسیده شده در 2 ماه پیش
آیا میزان اجاره بعد از ساخت مغازه به مقدار فعلی باقی میماند یا میتوان قیمت جدیدی تعیین نمود؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 2 ماه پیش

سلام بر اساس همان مبلغ قبلی میباشد

فهرست