علی آجیلفروش پرسید 2 سال قبل
آیا میزان اجاره بعد از ساخت مغازه به مقدار فعلی باقی میماند یا میتوان قیمت جدیدی تعیین نمود؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

سلام بر اساس همان مبلغ قبلی میباشد