d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aاکبریان فر پرسید 1 سال قبل
با سلام

آیا می توانم آپارتمانی را که در رهن بانک می باشد اجاره دهم ؟

1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

بله اجاره دادن آگارتمان امکان پذیر می باشد .

فهرست