d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aطوفان پرسید 12 ماه قبل
سلام بنده در سال 95 بصورت شفاهی دو هکتار از زمینی را به شخصی فروختم سال ها بعد خریدار با جعل مبایعه نامه اقدام به اخذ سند رسمی به مساحت سه هکتار می نماید الان بابت مساحت اضافی که به نام ایشان شده چه اقدامی می توانم بکنم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 12 ماه قبل

با سلام شما می توانید ابطال سند مالکیت و ابطال مبایعه نامه را بخواهید که دادگاه موضوع را به کارشناسی ارجاع می دهد و در صورت اثبات ادعای جعل رای بر ابطال سند به میزان اضافی صادر می گردد

فهرست