d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aشایگان پرسید 12 ماه قبل
سلام . ما یک ماشینی رو خریداری کردیم که در آن نوشته شد تا تاریخ 25/9 که خریدار باید 4 دنگ دیگر را از من بخرید. من قبل از آن تاریخ ماشین را به شخصی فروختم اما چون اسناد مالکیت به نام من نبود مبایعه نامه به نام فروشنده تنظیم شد و من ذیل آن را امضاء کردم اما پول آن را ایشان گرفته و به من پرداخت نمی کند من چه کاری می توانم بکنم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 12 ماه قبل

باسلام. شما باید دعوای اثبات وقوع بیع و مطالبه ثمن را علیه ایشان مطرح نمائید.

فهرست