شایگان پرسید 3 هفته قبل
سلام . ما یک ماشینی رو خریداری کردیم که در آن نوشته شد تا تاریخ 25/9 که خریدار باید 4 دنگ دیگر را از من بخرید. من قبل از آن تاریخ ماشین را به شخصی فروختم اما چون اسناد مالکیت به نام من نبود مبایعه نامه به نام فروشنده تنظیم شد و من ذیل آن را امضاء کردم اما پول آن را ایشان گرفته و به من پرداخت نمی کند من چه کاری می توانم بکنم؟
1 پاسخ
مدیریت کارمند پاسخ داد 3 هفته قبل

باسلام. شما باید دعوای اثبات وقوع بیع و مطالبه ثمن را علیه ایشان مطرح نمائید.

فهرست