d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aمحمودی پرسید 1 سال قبل
سلام. بنده ماشینی داشتم که فروختم و وکالت تعویض پلاک هم دارم. قرار بود بعد از تعویض پلاک ایشان که آشنایی قبلی هم داشتیم اقدام به پرداخت ثمن معامله کند اما یک سال هست که ایشان پول ماشین را نداده. من چه کار می توانم بکنم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام. شما باید دادخواست اثبات وقوع عقد بیع و مطالبه ثمن را علیه ایشان مطرح کنید و با وکالتنامه تعویض پلاک و استشهادیه می توانید اثبات نمائید.

فهرست