مجتبی پرسیده شده در 3 ماه پیش
سلام یک از اقوام ما به سن بلوغ رسیده و تا الان هیچ گونه شناسنامه ایی برای وی گرفته نشده ووالدین ایشان ازهم جداشدند و دسترسی به آنها امکان ندارد ایشان برای گرفتن مدارک شناسایی چه کاری می تواند انجام دهد؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 3 ماه پیش

سلام باید از طریق طرح دعوای اثبات نسب در دادگاه خانواده اقدام نماید و بعد از رای دادگاه سند هویتی بر همان اساس برای او صادر می شود منوط به اینکه ایرانی بودن وی ثابت بوده باشد.

فهرست