رضوی پرسید 2 سال قبل
با عرض سلام . ما برای یک ملک سند عادی داریم فقط آیا صرفا با استناد به همین مبایعه نامه می تونیم دعوای خلع ید مطرح کنیم ؟ و اینکه آیا امکان ارائه دادخواست اثبات مالکیت و خلع ید به صورت همزمان در دادگاه وجود دارد؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

با سلام. بر اساس رای وحدت رویه رسیدگی به دعاوی خلع یدی که مستند دعوای خواهان یک فقره سند عادی است قابلیت استماع در دادگاه را ندارد اما چنانچه دعوای اثبات مالکیت توام با خلع ید مطرح شود ، دادگاه پس از بررسی و صدور حکم بر اثبات مالکیت دعوای خلع ید را نیز مورد پذیرش قرار داده و خوانده را به خلع ید از اعیان غیر منقول محکوم خواهد کرد.