علیرضا پرسید 2 سال قبل
سلام سال 61 پدرم قسمتی از زمین منزل به عنوان ساخت نانوایی به برادرانم می دهد وخودشان مغازه را می سازند وبرپا می کنند وهیچ کاغذی ویا شفاهی اعلام نشد که پدرم گفته باشد برای برادرانم باشد وهیچ گونه قرارداد موجر ومستجر چه عادی وچه رسمی وهیچ گونه پولی در خصوص سرقفلی به پدرم وجود ندارد ولی خود برادرم مدعی هست که پول داده وتمام مغازه خودش درست کرده در صورتیکه پروانه ساخت مغازه وسند منزل که نانوایی در آن واقع شده بنام پدرم هست وتا الان این مغازه در حال فعالیت هست آیا بقیه ورثه می توانند آثبات مالکیت کنند آیا حق کسب وپیشه به آنها تعلق میگیرد
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

سلام شما به عنوان ورثه وقابل مقام مرحوم پدرتان می‌توانید با ارسال اظهارنامه رجوع از اذن در انتفاع را به اطلاع ايشان برسانید و سپس در دادگاه دعوای تنفیذ رجوع از اذن در انتفاع مطرح نمایید.