کامران پرسیده شده در 3 ماه پیش
سلام خدمت شما. آقایی پروانه بهره برداری از چاه آب برای زمینی را دریافت نموده. بعد از سال ها دادخواست اثبات مالکیت برای حق آب چاه را داده است. با توجه به اینکه پروانه بهره برداری دریافت کرده است ، آیا پروانه را غیر از مالک زمین میتواند بگیرد و بعد چندین سال ادعای مالکیت حق آبه را کند ؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 3 ماه پیش

سلام بنظر می رسد باید دادخواست ابطال پروانه بهره برداری از چاه را به علت اینکه دارنده پروانه مالک ملکی که این چاه در آنجا حفر شده است علیه این شخص و شرکت آبهای زیر زمینی تقدیم گردد

فهرست