عطاوش پرسید 2 سال قبل
سلام. ملکی بدون مبایعه نامه عادی و صرفا با اقرارنامه و وکالت نامه حضری به شخصی واگذار شده . پرینت واریز وجه بحساب فروشنده هم‌موجود هست و اصل سند مالکیت تک برگ هم در ید خریدار هست ( فقط مبایعه نامه عادی ندارن) خریدار بر مبنای وکالت نامه و اقرارنامه رفته دفترخونه که بنام خودش سند بزنه ولی متوجه شده که فروشنده رفته سند مالکیت المثنی گرفته. با توجه به مطالبی که گفته شد عنوان دادخواست حقوقی چی میتونه باشه ( با توجه باینکه ملک سابقه ثبتی داره دادخواست اثبات مالکیت و ابطال سند مالکیت المثنی مسموع هست؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

سلام شما حسب مفاد وکالت اولا میتوانید نسبت به انجام موضوع وکالت و انتقال سند به نام خودتان اقدام کنید ونیازی به اثبات مالکیت نیست

دوما در ابتدا باید سند المثنی را باطل نمایید