d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aهوشنگی پرسید 1 سال قبل
باعرض سلام خسته نباشی یه مقدارزمین ازپدربزرگه من باداشتن قباله عادی که دردست داریم چون من پدرم ارتشی بود نزدیک 50سال اونجانرفتیم ولی شاهدهم داریم که بگه پدرمن درقدیم اینجاکشت کارمیکردالان چندتا ازفامیلهای ما میگن شماندارین واین ملک روپدربزرگم خریداری کرده وارث نیست خریداری شده است ایامیتوانیم ازاونهاشکایت کرد؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام نوع ادعا بستگی به مدارک و شهود دارد

فهرست