هوشنگی پرسید 2 سال قبل
باعرض سلام خسته نباشی یه مقدارزمین ازپدربزرگه من باداشتن قباله عادی که دردست داریم چون من پدرم ارتشی بود نزدیک 50سال اونجانرفتیم ولی شاهدهم داریم که بگه پدرمن درقدیم اینجاکشت کارمیکردالان چندتا ازفامیلهای ما میگن شماندارین واین ملک روپدربزرگم خریداری کرده وارث نیست خریداری شده است ایامیتوانیم ازاونهاشکایت کرد؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

سلام نوع ادعا بستگی به مدارک و شهود دارد