مردانی پرسید 2 سال قبل
سلام...برای اینکه قصور پزشک رو ثابت کنم باید برم پزشکی قانونی؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

باسلام؛ تشخیص امر بر عهده هیات های انتظامی پزشکی یا پزشکی قانونی میباشد.