سید محمود رستگاری پرسید 1 سال قبل
با سلام و احترام سازنده با مالک توافق می نمایند که آپارتمانی در 4 طبقه درملک مالک ساخته شود اما توافقات مکتوب نمی شود سپس در توافق نامه دیگری قرار می شود که طبقه اول و چهارم در سهم سازنده قرار گیرد و این توافق نوشته می شود بعد از ساخت سازنده طبقه اول و چهارم را به ثالث واگذار می نماید مالک به دلیل ایجاد اختلاف با سازنده به دلیل نپرداخت اقساط وام اخذ شده خلع ید طبقه اول مطرح می کند و خلع ید می شود اما نسبت به متصرف طبقه چهارم دعوا عدم استماع صادر می شود به دلیل ایراردات شکلی و با وجود گذشت ده سال طبقه چهارم همچنان متصرف است حالا سازنده جهت احقاق حق ثالثین چه دعوایی علیه مالک مطرح کند ؟ اثبات قرارداد مشارکت ؟ بابت تعیین سهم الشرکه خود خواسته چه عنوان داشته باشد ؟ صدور حکم به تقسیم مال مشاع ؟ با توجه به تقسیم نامه عادی که تنظیم شده بوده است الان مالکین سه طبقه دیگر را متصرف هستند و نسبت به واحدها سند نیز گرفته اند .ممنون
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام قرارداد مشارکت در ساخت باید بررسی شود