شیما جعفرپور پرسیده شده در 4 ماه پیش
سلام

مادر و پدرم ازدواج کرده بودند ولی ازدواجشان ثبت نشده ما فرزندان آنها هستیم در شناسنامه ما اسمرد و مادر ما قید شده الآن پدرم 10 سالی هست که فوت کرده در گواهی انحصار وراثت هم اسم مادرم به عنوان همسر ایشان آمده الآن می خواهیم ازدواجشان در شناسنامه مادرم ثبت بشود. چه کار می توانیم بکنیم؟

فهرست